(Versie: 21-8-2018)

Theatersportvereniging Improfessioneel te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@improfessioneel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theatersportvereniging Improfessioneel (hierna: de vereniging) verwerkt persoonsgegevens van leden, oud-leden, tientjesleden en trainers.

De vereniging registreert de volgende persoonsgegevens van leden: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, kledingmaat polo, bankrekeningnummer, lidmaatschap Ooievaarspas (indien van toepassing) en foto’s.

De vereniging registreert de volgende persoonsgegevens van tientjesleden: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en foto’s.

De vereniging registreert de volgende persoonsgegevens van oud-leden: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast registreert de vereniging reserveringen voor voorstellingen door het vastleggen van naam en emailadres.

De vereniging legt de naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer vast van trainers die trainingen verzorgen aan de vereniging. Naam, telefoonnummer en mailadres worden aan specifieke leden (coördinatoren) verstrekt voor het boeken van een trainer.

De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • –  Het voeren van de ledenadministratie
 • –  Het afhandelen van betalingen
 • –  Verzenden van de nieuwsbrief
 • –  Communicatie met leden
 • –  Promotie van evenementen
 • –  Het aanvragen van subsidie

   

  De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De vereniging hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Informatie van leden wordt bewaard voor de duur van dit lidmaatschap.

  Informatie van oud-leden wordt bewaard tot een verzoek tot verwijdering van de gegevens door het lid wordt gedaan.

  Informatie van tientjesleden wordt bewaard voor de duur van dit lidmaatschap.

Informatie van reserveringen wordt verwijderd na afloop van de voorstelling. Informatie van trainers wordt bewaard voor de duur van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

De vereniging verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties sluiten wij een bewerkersovereenkomst indien zij jouw gegevens in opdracht van ons verwerken. Theatersportvereniging Improfessioneel heeft met subsidieverlener Cultuurschakel een bewerkersovereenkomst gesloten omdat Cultuurschakel jaarlijks de ledenlijst (naam, woonplaats) ontvangst ter ondersteuning van de subsidieaanvraag.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De vereniging gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van computers, tablets en smartphones. De vereniging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mail naar info@improfessioneel.nl als je een vraag hebt over jouw gegevens of deze wilt wijzigen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Indien nodig nemen we telefonisch contact met je op om je verzoek te bespreken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De vereniging neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@improfessioneel.nl.